Worship Blog – Spring

Ik ben Rianne en ik ben getrouwd met André. Samen hebben we twee geweldige kinderen, Tim en Joanne, allebei tieners inmiddels. Vanaf het eerste begin, alweer negen jaar geleden, zijn wij deel van Redeemer Church en we zijn nog steeds heel blij met deze kerk en voelen ons hier echt thuis. Het is zo bijzonder om te zien wat God doet en gedaan heeft in de afgelopen jaren!

Voordat we deel werden van Redeemer waren we deel van de Wijnstokgemeente in Berkel & Rodenrijs. Deze kerk is ook deel van de New Frontiers familie, maar is een Nederlandstalige kerk. De eerste jaren waren dan ook best wennen aan lofprijzen in het Engels en de preken luisteren in het Engels. Om die reden koos ik er de eerste jaren voor om geen deel te worden van het worshipteam. Met veel plezier heb ik de eerste jaren in Redeemer het kinderwerk gedaan voor de 2 tot 5 jarigen.

Maar vanaf 2017 merkte ik dat God me leidde en voorbereidde op een andere tijd. Ik las toen een boek waarin het ging over de weiden waarin God ons leidt en dat er momenten zijn dat God ons naar een andere weide roept. Ik merkte heel duidelijk dat God me hierin aansprak. Het was een tijd van vertrouwen en wachten, maar ik merkte dat God me weer vaker iets op mijn hart gaf om uit te zingen tijdens de diensten en ik kreeg ook steeds vaker zelf tijdens mijn stille tijd of via anderen een woord of aansporing om me weer uit te strekken naar het lofprijzen en dan ook binnen het worshipteam. Dat deed me besluiten om eind 2017 deel te worden van het worshipteam. Samen met het team en met de kerk zingen en God aanbidden op zondagochtend maakt me zo blij en vult me met dankbaarheid!

Ook in mijn persoonlijk leven gebeurde van alles de afgelopen negen jaar, waardoor ik God van nog dichterbij heb leren kennen en steeds meer heb geleerd hoe ik zijn stem kan verstaan, door zijn Woord, door de muziek heen en door zijn stem die tot me spreekt. Hij is zo trouw en zo goed en ik ben steeds meer verbaasd over zijn grootheid en zijn plan in en door alles heen. De liederen “Jezus Overwinnaar” van Mozaïek 0318 en “There is power in the blood” van inSalvation hebben me de laatste tijd erg aangesproken, zeker in deze tijd rond Pasen. Zijn plan stond al vast vanaf het begin om Jezus te laten lijden en sterven voor ons allemaal om zo de relatie met onze Vader te herstellen. Zijn bloed betaalde de prijs en Hij is de Overwinnaar! Toen, nu en voor altijd.

Mijn gebed voor ons als kerk is dat we allemaal steeds meer gaan zien en ervaren wie Hij is en wat Hij voor ons gedaan heeft. En dat Zijn aanwezigheid voelbaar en tastbaar zal zijn tijdens de worship, dat mensen zullen worden bevrijd en genezen en dat steeds meer mensen de vrijheid gaan voelen en nemen om hun hart bij Hem uit te storten en te delen wat God ze geeft om zo de kerk te bouwen. Oh, wat een vreugde zal het zijn dat de mensen die binnenkomen en onze geweldige Vader nog niet kennen Hem zullen ontmoeten tijdens de dienst. Ik kijk uit naar wat er nog komen gaat!

__

My name is Rianne and I’m married to André. Together, we have two wonderful kids, Tim and Joanne, who are teenagers at the moment. We decided to join Redeemer Church from the very first start of the church, nine years ago. We’re still feeling at home in this church and it’s so amazing to see what God is doing and has done in the past nine years!

Before we joined Redeemer, we where part of “De Wijnstokgemeente” in Berkel & Rodenrijs. This church is part of the New Frontiers Family as well, but it is Dutch speaking. So it took me a while to get used to worship and a sermon in English. That’s the reason I didn’t join the worship team from the start, but chose to help with kids work for the 2- 5 year olds in the first years. I really loved to do that over the years.

But at the start of 2017, I noticed a new season was coming. I was reading a book at the time where it spoke about how God sometimes points us in another direction and challenges us to leave the pasture we are in and to enter another. This really spoke to me. It was a time of waiting and trusting, but I noticed that God more often gave me a song again to sing out during worship in church. And through hearing God speak, during my quiet time and through other people encouraging me or giving me a word of God, I really felt that it was time to join the worship team. At the end of that year, I decided to become part of the worship team. To sing and worship God on Sunday morning with the team and the Church really makes me happy and fills me with gratitude!

In the past nine years, a lot happened in my personal life as well, which made my relationship with God grow more intimate. In that time, I learned to recognise His voice more and more, through His Word, through music and through Him speaking to me. He is faithful and and good and I’m more and more amazed by His greatness and His steadfast plan. At the moment, the song “Jezus Overwinnaar “ of Mozaiek 0318 and “There is power in the blood” of InSalvation are two of my favorite songs, especially in this time round Easter. His plan for saving us and reconciliation with the Father through the death and resurrection of Jesus amazes me again this season! He payed the price and He is the Victor! In the past, today and in the future!

A deeper knowledge of God, who He is and what He has done for us, and seeing and experiencing Him more, is my prayer for us as a church. I pray we’ll feel and acknowledge His presence in our midst during worship and that we’ll see people being set free and healed. I hope and pray more people will feel the freedom to speak out their heart before God and feel free to share what God gave them to build the church. Oh, what a joy it will be to see new people, who don’t know God yet, enter the church and have an encounter with our amazing Father during the service. I’m looking forward to what is yet to come!