Worship Blog – Spring

Ik ben Rianne en ik ben getrouwd met André. Samen hebben we twee geweldige kinderen, Tim en Joanne, allebei tieners inmiddels. Vanaf het eerste begin, alweer negen jaar geleden, zijn wij deel van Redeemer Church en we zijn nog steeds heel blij met deze kerk en voelen ons hier echt thuis. Het is zo bijzonder om te zien wat God doet en gedaan heeft in de afgelopen jaren!

Voordat we deel werden van Redeemer waren we deel van de Wijnstokgemeente in Berkel & Rodenrijs. Deze kerk is ook deel van de New Frontiers familie, maar is een Nederlandstalige kerk. De eerste jaren waren dan ook best wennen aan lofprijzen in het Engels en de preken luisteren in het Engels. Om die reden koos ik er de eerste jaren voor om geen deel te worden van het worshipteam. Met veel plezier heb ik de eerste jaren in Redeemer het kinderwerk gedaan voor de 2 tot 5 jarigen.

Maar vanaf 2017 merkte ik dat God me leidde en voorbereidde op een andere tijd. Ik las toen een boek waarin het ging over de weiden waarin God ons leidt en dat er momenten zijn dat God ons naar een andere weide roept. Ik merkte heel duidelijk dat God me hierin aansprak. Het was een tijd van vertrouwen en wachten, maar ik merkte dat God me weer vaker iets op mijn hart gaf om uit te zingen tijdens de diensten en ik kreeg ook steeds vaker zelf tijdens mijn stille tijd of via anderen een woord of aansporing om me weer uit te strekken naar het lofprijzen en dan ook binnen het worshipteam. Dat deed me besluiten om eind 2017 deel te worden van het worshipteam. Samen met het team en met de kerk zingen en God aanbidden op zondagochtend maakt me zo blij en vult me met dankbaarheid!

Ook in mijn persoonlijk leven gebeurde van alles de afgelopen negen jaar, waardoor ik God van nog dichterbij heb leren kennen en steeds meer heb geleerd hoe ik zijn stem kan verstaan, door zijn Woord, door de muziek heen en door zijn stem die tot me spreekt. Hij is zo trouw en zo goed en ik ben steeds meer verbaasd over zijn grootheid en zijn plan in en door alles heen. De liederen “Jezus Overwinnaar” van Mozaïek 0318 en “There is power in the blood” van inSalvation hebben me de laatste tijd erg aangesproken, zeker in deze tijd rond Pasen. Zijn plan stond al vast vanaf het begin om Jezus te laten lijden en sterven voor ons allemaal om zo de relatie met onze Vader te herstellen. Zijn bloed betaalde de prijs en Hij is de Overwinnaar! Toen, nu en voor altijd.

Mijn gebed voor ons als kerk is dat we allemaal steeds meer gaan zien en ervaren wie Hij is en wat Hij voor ons gedaan heeft. En dat Zijn aanwezigheid voelbaar en tastbaar zal zijn tijdens de worship, dat mensen zullen worden bevrijd en genezen en dat steeds meer mensen de vrijheid gaan voelen en nemen om hun hart bij Hem uit te storten en te delen wat God ze geeft om zo de kerk te bouwen. Oh, wat een vreugde zal het zijn dat de mensen die binnenkomen en onze geweldige Vader nog niet kennen Hem zullen ontmoeten tijdens de dienst. Ik kijk uit naar wat er nog komen gaat!

__

My name is Rianne and I’m married to André. Together, we have two wonderful kids, Tim and Joanne, who are teenagers at the moment. We decided to join Redeemer Church from the very first start of the church, nine years ago. We’re still feeling at home in this church and it’s so amazing to see what God is doing and has done in the past nine years!

Before we joined Redeemer, we where part of “De Wijnstokgemeente” in Berkel & Rodenrijs. This church is part of the New Frontiers Family as well, but it is Dutch speaking. So it took me a while to get used to worship and a sermon in English. That’s the reason I didn’t join the worship team from the start, but chose to help with kids work for the 2- 5 year olds in the first years. I really loved to do that over the years.

But at the start of 2017, I noticed a new season was coming. I was reading a book at the time where it spoke about how God sometimes points us in another direction and challenges us to leave the pasture we are in and to enter another. This really spoke to me. It was a time of waiting and trusting, but I noticed that God more often gave me a song again to sing out during worship in church. And through hearing God speak, during my quiet time and through other people encouraging me or giving me a word of God, I really felt that it was time to join the worship team. At the end of that year, I decided to become part of the worship team. To sing and worship God on Sunday morning with the team and the Church really makes me happy and fills me with gratitude!

In the past nine years, a lot happened in my personal life as well, which made my relationship with God grow more intimate. In that time, I learned to recognise His voice more and more, through His Word, through music and through Him speaking to me. He is faithful and and good and I’m more and more amazed by His greatness and His steadfast plan. At the moment, the song “Jezus Overwinnaar “ of Mozaiek 0318 and “There is power in the blood” of InSalvation are two of my favorite songs, especially in this time round Easter. His plan for saving us and reconciliation with the Father through the death and resurrection of Jesus amazes me again this season! He payed the price and He is the Victor! In the past, today and in the future!

A deeper knowledge of God, who He is and what He has done for us, and seeing and experiencing Him more, is my prayer for us as a church. I pray we’ll feel and acknowledge His presence in our midst during worship and that we’ll see people being set free and healed. I hope and pray more people will feel the freedom to speak out their heart before God and feel free to share what God gave them to build the church. Oh, what a joy it will be to see new people, who don’t know God yet, enter the church and have an encounter with our amazing Father during the service. I’m looking forward to what is yet to come!

Love The Hague blog – April 2019

In this blog we want to look back at a wonderful and inspiring time we had with our guest speaker Natalie Williams who visited us in March, giving us so much input from the Bible and helped us to look at how we can practically care for those in need around us. In this blog you will find a very short summary of the Saturday morning seminar and Sunday preaching, followed by some practical information and book recommendations.

‘Called to care for the poor’ seminar

We dived straight away into the Bible. No better place to start then looking at what God says about care for the poor. From looking at how laws were being put into place to provide for and protect those in poverty, to the story of Joseph showing God’s concern for both His own people and the Egyptians to not go hungry no matter what they had done or would do in future, to Esther’s story telling us that celebrating God’s rescuing power included giving gifts to the poor, to looking at how God promises blessings to those who look after the hungry and needy. Then from the Old Testament we went into the New Testament where first of all Jesus’ life shows to be a reflection of Isaiah 61 and Luke 4:18 as He brings good news to the poor through feeding the hungry, healing the sick, forgiving sin, bringing hope to the weary and broken. Acts 2 gives us a picture of the early church, where everyone had everything in common and there was no one in need among them. How would it look like if God’s people in our own city lived life in such a way that there would be no one in need in our city anymore? What a great challenge this is!

Areas, people groups or issues in the city we are concerned about

During the Saturday morning we did a post-it exercise to define geographical areas, people groups to reach or issues we would like to be involved in. Areas that were most mentioned were the red-light district, Moerwijk/Haagse Markt area and the city centre. A lot of different people groups were mentioned but the ones most often were: refugees, youth, those struggling with addiction and/or with mental health issues, women in prostitution, prisoners, children in need, homeless, disabled and lonely people. The issues that came up most were foster care, literacy, (un)employment, loneliness, integration of refugees and human trafficking.

We went into small groups to share and pray about these areas and groups of people.

Seeing ‘the poor’ as gifts from God to us

On Sunday morning Natalie spoke with us about God’s heart for the poor with the central message being God’s mercy. Mercy is not a word often used in society and she challenged us with the question how the city would look different if mercy was most central in the city and how mercy should be the defining feature in the churches of the city, when the church would be known as the place of unlimited mercy.

Natalie shared about how we often feel easier compassion and an urge to help someone in need  when we see a picture of starving children in comparison with seeing a homeless person with a sign up saying: ‘why lie, I want beer’. We looked at two stories from the Bible where compassion was shown to those in need. The first story someone was victimized through circumstances and in the other story need came through own choices, yet the Father figure in both of these stories acted in the same way, with mercy and kindness. (you can look up 2 Sam. 9:3-11 and Luke 15) This is how God treats all of us and He asks us to be merciful as He is merciful. Often we ask ourselves: ‘do we need to help everyone asking for help’, or when people are ungrateful we feel a cut off in our heart in regards to compassion. But we forget that showing mercy and kindness have everything to do with the Giver and Who He is, not with the object of His mercy. As receivers of Jesus unlimited love and mercy we are all called as followers of Christ to extend the same love and mercy to those around us. Natalie ended with sharing how God will bring the poor as a gift to us. As different people in need come into our church or as we come in contact with them, let’s see them as God’s gift to us.

What’s next?

If you want to connect with people having the same passion for a group of people or area in The Hague, let us help you get together to pray and talk about possible ways of getting engaged in the city. And for all of us: let’s in our day to day life try to apply this attitude of mercy by asking ourselves the question: ‘How can I show God’s kindness to someone today?’

Book recommendations

‘The myth of the undeserving poor’ and ‘Church for the poor’, both co-written by Natalie.

Meet Ruth!

I am Ruth (26), married to Bram, and I’m working as a child psychologist. Bram and I moved to The Hague about three and a half years ago. We ended up at Redeemer via a friend and wanted to be part of the church and serve as well. For me, that meant that I wanted to commit myself to the worship team. It freaked me out a bit, honestly, because I had not sung in front of a congregation before on a regular basis. At first, I felt very exposed and not at all comfortable to express my faith on a stage, because it’s personal and intimate to me. I always wondered if it would be good enough. Yet, I noticed that God had a purpose and bit by bit, He gave me more confidence and courage to express myself. Nowadays, I sometimes still feel vulnerable and challenged, but I know that God always provides, that He has the authority and is leading our service. I know that I do not have to be someone else on stage than I am in my personal relationship with Him.

What touches me in my relationship with God is the intimacy of His constant presence. No matter what I’m doing, I know He is with me. That safety and security is my lifeline. When I feel like I cannot face circumstances, I know that God is greater than my worries or the situation itself. He is the hope that no other power or force could equal. When I think about this hope, in my work or on my bike ride home, everything is put into perspective. For me, music plays an important role in expressing but also experiencing God’s Word. God uses a song to tell me something or reveal another aspect of His character. At the moment, the songs that inspire me are  ‘Waterfall’ and ‘By the Streams’ by Jonathan Ogden and ‘Beautiful’ by United Pursuit. Songs like these inspire me and make me look at Him in awe. Although I love singing in English, nothing compares to expressing your faith in your mother tongue. Maybe that’s why I always get a bit choked up when we sing a song in Dutch :).

Ik ben Ruth (26), getrouwd met Bram, en door de weeks werkzaam als kinderpsycholoog. Bram en ik zijn ongeveer drieëneenhalf jaar geleden naar Den Haag verhuist. We zijn via via bij Redeemer terecht gekomen en wilden graag deel uit te maken van de gemeente. Voor mij betekende dat op een gegeven moment dat ik me wilde inzetten in het Worship Team. Ik vond dat eigenlijk doodeng, want ik had tot op dat moment niet regelmatig voor publiek gezongen. Ik voelde me in het begin erg exposed en nog helemaal niet comfortabel om mijn eigen geloofsleven, wat zo super persoonlijk en intiem met God is, op een podium uit te dragen. Ik vroeg me altijd af of het genoeg zou zijn. Toch merkte ik dat God een doel had en mij beetje bij beetje meer vertrouwen en moed gaf om meer van mijzelf te laten zien en horen. Nu nog steeds voel ik mij wel eens kwetsbaar en vind ik het soms een uitdaging, maar ik merk dat God altijd voorziet en de autoriteit en leiding heeft in een dienst. Ik hoef niet iemand anders te zijn op het podium dan ik ben ik mijn persoonlijke relatie met hem.

 Wat mij raakt in mijn relatie met God, is de intimiteit van zijn constante aanwezigheid. Het maakt niet uit wat ik aan het doen ben, ik weet dat er iemand bij mij is. Die veiligheid en zekerheid zijn mijn lifeline. Als ik situaties zelf het hoofd niet kan bieden voel ik dat God groter is dan mijn zorgen of dan de situatie zelf. Hij is de hoop die geen andere macht of kracht mij zou kunnen bieden. Als ik daar aan denk, in mijn werk of op de fiets naar huis, dan valt alles in perspectief. Voor mij speelt muziek een belangrijke rol in het uiten maar ook beleven van Gods Woord. God kan een lied gebruiken om mij iets te vertellen of een ander aspect van zijn karakter te onthullen. Op dit moment zijn dat de nummers ‘Waterfall’ en ‘By the Streams’ van Jonathan Odgen en ‘Beautiful’ van United Pursuit. Nummers als deze kunnen mij inspireren en mij opnieuw verstelt doen staan van wie hij is. Ook al kan ik goed overweg met het zingen in het Engels, het kan niet op tegen je geloof belijden en uiten in je eigen moedertaal. Dat is waarschijnlijk de reden dat ik altijd een brok in m’n keel krijg als we in het Nederlands zingen :).

 

Dear Redeemer friends,

This is a post to give you some resources to help you better read, understand and apply the Bible in your life.

Free apps:

 • YouVersion Bible: This is a fantastic Bible resource with different languages, reading plans and many great resources (including for kids!)
 • Bible in One Year: This is a very helpful tool to help you read through the whole Bible in one year. The Bible passages are accompanied by excellent commentary from Nicky Gumbel. This app also has an audio option so you can listen to the Bible and commentary while you walk/drive, etc.
 • Read Scripture: This is another app to help you read through the Bible in one year. There is no commentary but there are good supporting videos from the Bible Project (see later).
 • Streetlights: This is the whole New Testament in audio form with backing music and ‘read’ out in hiphop.

This could be a good time to buy a study Bible with some tools to help you better understand what you’re reading and hear God speak, such as the ESV Study Bible or NIV Zondervan Study Bible (recently re-released as the NIV Biblical Theology Study Bible).

Other helpful resources:

 • “How and Why Should I Read the Bible?” is a talk on the Alpha course. You can watch a version by Amy Orr-Ewingor as part of the Alpha Film Series.
 • Why Trust The Bible? by Amy Orr-Ewing is a short book that deals with the most common objections to the Bible. Other books that deal with similar issues are Unbreakable by Andrew Wilson and Can We Trust The Gospels? by Peter Williams.
 • The Bible Project is a fantastic website with many fantastic resources helping you to engage with the Bible, including a series of videos called “How to read the Bible”.
 • A Bible dictionary can give you more detailed explanations of the words, themes and people you’re reading. Options include the IVP New Bible Dictionary (Third Edition), Zondervan’s Illustrated Bible Dictionary and Eerdmans Dictionary of the Bible.
 • John Piper answers ten questions about Bible reading.
 • Other books to help you with reading and understanding the Bible: The Bible in 100 Pages by Phil Moore, How To Read The Bible For All Its Worth by Gordon Fee and Douglas Stuart, God’s Big Picture by Vaughan Roberts, Women of The Word by Jen Wilkin (a book not just for women!).

May you be greatly blessed as you grow in your delight in the Word of God!

Much love,

Chris

Preparations for coming Christmas are for most of us in full swing! Christmas, the celebration of Gods coming to us on the earth through Jesus. God couldn’t have made the meaning of ‘Immanuel, God with us’ any clearer then by sending Jesus to us.

In Redeemer, this month has been full of many opportunities to share the love of Jesus to people in the city. Moments where through serving and loving people we got to show Immanuel, God with us.

This happened when we went out on the streets and met someone we had never met before who started sharing about his life that was very hard at the moment. He was open for prayer but also needed medical care and some practical help with groceries to provide for him and his wife. Some of us are still connecting with him to help out as far as we can and for the last Sundays this person has been coming to the Sunday meetings and shared how he experiences God’s presence in the meetings.

Women have been coming together to meet in the refugee camp for creative activities and others were able to help out a family in the refugee camp who moved into their new house. The football group of men at the refugee camp are continuing to build friendships through their weekly football evenings and some of them share of their hardships as some of them face situations of needing to go back to the country they fled from.

The foodbank in The Hague provides for many families in The Hague who are weekly in need of food supplies as they don’t have sufficient to live from. As a church we had been blessed with a generous amount of money from the gift day that is partially used for our ‘Love The Hague’ ministry. We decided to set money apart to buy products for the foodbank and donated that to them to hand out before Christmas.

Last week we had our last time of cooking at the Salvation Army for 2017. The team had put a real effort into cooking a great meal and baking nice desserts to bless the people as the weather is so rough these days for those on the streets. One of the homeless man who helped us was actually a former chef who helped and instructed us amazingly.

Some others from Redeemer are involved at the charity Stichting De Haven. There Christmas was celebrated with people from many different churches, nations and backgrounds, including many women who work or have worked in the red-light districts of The Hague. Talking to many of them gave such evidence of ‘Immanuel, God with us’ in their lives. Women who sometimes still are fighting to live a different life but not giving up, others so outspoken about their trust in God for their lives.

Whether we meet with people on the streets, in the red-light districts, refugee camp or homeless shelters, we see people for whom Jesus, Immanuel, God with us, came to earth. To show the earth His love. And sometimes we get to see or be a little part of Jesus showing His love to those around us.

Christmas is around the corner! Our prayer is that the greatest celebration this Christmas will be that the city of The Hague and beyond will know that Jesus, Immanuel, God with us, has come, bringing good news to all.

incredible(?)

Redeemer is doing a mini preaching series called INCREDIBLE(?). Our hope and prayer as elders is that God uses this series to bring Gospel clarity to issues around sex, sexuality and relationships, while seeing God working his restoring and healing power in all of our lives’.

Here are the topics that we will be preaching into:

 • 23 April - Sex

 • 30 April - Gender & identity

 • 7 May - Marriage

 • 14 May - Singleness

 • 21 May - Dating

 • 28 May - Divorce & remarriage

We realise that not every subject will be directly applicable to everyone in the same way but we feel it important for all Christians to have a Biblical understanding of all of these things. These issues play a big role in our lives and/or in the lives of people around us.

Steve and Caz Alliston will be with Redeemer for the first weekend in May. They are a fantastic couple leading a great church in London. God has also used them to bless many others in the area of marriage, and sex in marriage.

On Saturday 6 May, we will host a morning for married couples looking to grow in the blessing of sexual intimacy in marriage. For more details and to sign up, click here.

“So now faith, hope, and love abide, these three; but the greatest of these is love.” 1 Corinthians 13:13

Through 2017 we will be hosting some intentional outreach sessions to help us grow in sharing the love of Jesus with the city of Den Haag. The idea of these sessions is to grow in and share “faith, hope, and love.” 1 Corinthians 13 is a well known scripture for weddings. While this passage gives us an accurate description of true love, Paul is defining spiritual gifts and their key foundation of love. He says “if I have prophetic powers, and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith, so as to remove mountains, but have not love, I am nothing.” Spiritual gifts are for the building up and encouraging of the church, but we also see Jesus using prophecy in John 4 to display his love to the Woman of Samaria.

We want to invite you to join us for some Thursday evening and/or some Saturday morning outreach sessions through 2017. Using the foundations of “faith, hope and love” these sessions will involve a brief time of training and equipping, prayer and worship, then some outreach on the streets of Den Haag. During each session we’ll introduce a different evangelistic tool that people can use as they seek to share the love of Jesus with the people of Den Haag. We’ll always finish these sessions with a debrief, encouraging each other in our steps of faith, and praying for those we have met. We have given these intentional outreach sessions the name POTS, short for ‘Prayer On The Streets’.

Here is a the dates we’ll be meeting through 2017:

 • – March Thursday 23rd
 • – April Saturday 15th
 • – May Thursday 4th, Saturday 27th
 • – June Thursday 1st, Saturday 24th
 • – September Thursday 14th, Saturday 30th
 • – October Thursday 5th, Saturday 21st
 • – November Thursday 16th
 • – December Saturday 2nd, Thursday 14th

Here and some examples of some evangelistic outreach tools we may use:

 • – The Miracle Question “If God could do one miracle for you today, what would it be?”
 • – Healing On The Streets. Set up a prayer station and offer healing prayer for people
 • – Prophetic: 1) Treasure Hunting, asking God for clues on who to speak to. 2) Share simple prophetic encouragements
 • – Random acts of kindness. Look for simple ways to display God’s love by generous random acts of kindness
 • – Church invitation. Using invitation to invite people to key church events e.g. Sundays, Easter and Christmas

Please don’t hesitate to get in contact If you have any questions via Pete@redeemerchurch.nl

On Sunday 22 January we had the privilege of sending off a whole group of people to Delft. From next Sunday onwards Redeemer Delft will have their own meeting. It was a historic moment for our church. From Redeemer’s beginning we have treasured prophetic words about multiplication. For example the one about a strawberry plant, that out of The Hague shoots would go to places around and take root there. Or the one about a culture that will be transferable. And that is somehow happening now by the grace of God!

Standing on stage next to the Delft team, I felt a mix of emotions: excitement, thankfulness and a little mourning. People who have been part of the community in The Hague for short and longer seasons are moving on to Delft. This naturally means we will see each other less. But thank you for partnering in the gospel here, as Paul would say (in Philippians 1:5)! And what a joy that we will keep on partnering, but now across two cities.

For the coming Sundays the book of Nehemiah helps us to understand building church. Last Sunday, Chris highlighted the importance of prayer in hoping to see redemption coming to a place. Like Nehemiah, who heard about the broken state of Jerusalem and first sat down and prayed before he went (Nehemiah 1:4). Like us, who have prayed for multiplication for years and now see this beginning to happen. Let’s keep praying. This is only the start. Are you joining us in prayer for God to flourish and grow what he has started in The Hague and Delft (and Maastricht, Brussels, and Berlin)?

Another helpful picture from Nehemiah is the restoration of the ruined city wall. Being one church in multiple locations is like different groups of people working to repair the same wall but in different places. This means that we are part of God’s big redemption project (as every Christian) but are placed into particular communities to work that out locally. For Redeemer The Hague and Redeemer Delft we will be using the same building blocks to ‘repair the wall’ or build the church. How the actual wall will look like, here or there, might actually be somewhat different. This is because different people will put these stones together and adapt the order as it will be fitting for that city.

Why do we call it one church in multiple locations? We see a benefit in working closely together. Both in Delft and in The Hague, we will use building blocks like shared preaching, shared vision and values, shared relationship, shared oversight and shared organisational support. It is these shared building blocks that will make us one church in multiple locations, one church with multiple congregations. The shared oversight and support means that the team in Delft can give all energy and attention to people rather than organisation. They don’t have to reinvent all the administrative wheels. This will benefit mission!

With Redeemer Delft on the go and teams beginning to take shape for the other cities, you might wonder: what’s up for Redeemer The Hague? In The Hague, we just launched the new life group season. In a growing church one question is asked often: how do we grow deep as well as in numbers? Jesus’ example tells us that following him is about walking with God and with others. And actually, that it is essential to have people around you with whom you work out what it means to live by faith. We have asked you to join or recommit to one of our small groups (we call them life groups). Many new groups have started, some of which with a particular mission or theme, and generally the groups are smaller than before. We hope this makes it easier to get to know everyone in your group! Have you already signed up to one?

In the coming weeks, we will let you know about opportunities to join outreach events in the city. Next to that the Alpha Course has just started again with a well-attended launch party. And we would still love to start a second Sunday morning meeting in the Nieuwe Kerk at some point. As you see, there is much going on in Redeemer The Hague!

“Enlarge the place of your tent… lengthen your cords and strengthen your stakes.” These words in Isaiah 54:2 provide a helpful picture for our current season. Since the start of Redeemer, we have been dreaming and praying for a gospel centred church not only in The Hague but also in other cities. After months, even years of talking about multiplication and preparing the ‘tent’ for more people to be added to the family, the moment has now arrived. Redeemer is multiplying! As of this month we will be one church in multiple locations. Redeemer Delft is starting at the end of January, a team is beginning to gather in Maastricht, and the first people are moving to Brussels.

What does it mean that we have lengthened our cords and strengthened our stakes? In these next few posts we will update you, introduce friends, share plans and also ask you something.

Brussels

Marinus and Eveline and kids are preparing to move to Brussels as soon as work and a house come together. This great couple has been part of our community for years. Marinus is part of our leadership team. And both have a desire to see Brussels impacted by the gospel. We have asked them to take the lead in gathering a team for this new endeavour of faith. Right from the start (read: as of this month) Josh and Archana will be first on the ground in Belgium’s capital and part of that starting team. Find out more and pray along for the Brussels church plant via Facebook.

Maastricht

On Redeemer’s Family Night Maarten was asked about his heart for a new church in Maastricht. He replied that Lise and himself would love to see a lively bible loving and Spirit filled church being established in that city. An international church for the Limburgers, the Dutch and all other nationalities in and around Maastricht. You are warmly invited to connect with Maarten and Lise as they now often visit Redeemer The Hague on Sundays. You are also welcome to come over to Maastricht for a visit, to consider joining the team and to pray for this new congregation.

Delft

Redeemer Delft will have its first Sunday meeting on 29 January 2017. About 50 people from Redeemer The Hague will make the jump to Delft to be part of the church there. Among them are Steven and Marjon, now in The Hague. They were asked: why moving on to Delft? Marjon shared from experience that they are not afraid to lose friends because of the change, as friendships continue, but are looking forward to meet new friends. Steven said that planting churches is God’s normal way of doing things. Seeing churches being established and the gospel at work in people’s lives is a real privilege.

Berlin

Berlin is the latest on the list of cities. Pete and Sarah have just moved from East Grinstead (UK) to The Hague. They are on their way to the capital of Germany, but will spend a year with us first. The plan for this year is to get to know Redeemer, serve the church, gather a team and prepare for the church plant. Pete shared about his dreams for Berlin: a church planting church reaching the German speaking world, full of the Holy Spirit and the bible. And taking the gospel to the world of music and performing arts, and reaching out to orphans, Sarah added. You will get to know them this year!

The Hague

We asked John, Craig and Rachel about The Hague. John explained that God has provided for him a way to be committed in The Hague: he just received a permanent contract! Also Rachel mentioned that she feels a sense of calling to this city. Craig added that it is great to be part of a church with a mission. Not just a mission to go to other places but also to reach the city. Whether it is to your neighbours, reaching out to the girls in the red-light district, or painting someone’s house. We are all on the same mission, whether it is in Brussels, Maastricht, Delft, Berlin or The Hague. Where are you going?

The next post will be about being one church in multiple locations.

As a church we are excited to start a new Alpha Course!

Throughout the whole world, the Alpha Course has helped many to really get to know Jesus and to start their journey of faith. Through this blog we want to challenge you to invite your friends and family along. 

The #1 reason people come on Alpha is because someone invited them.

The first big question is: Who should I invite?
There are two ways to think about this:
1. Who do I already know?
You have a network of relationships that generally fall into four categories: friends, family, neighbors and co-workers/classmates.  Ask yourself these questions:
Who do I know on a first name basis? Who are people with whom I share a similar interest or participate in similar activities (soccer team, etc..). Who seems open or likely to respond to an invitation? Who doesn’t appear to have a relationship with Christ or attend a church?
2. Making the most of opportunities
God is always at work in people’s lives and he often directs us to people He is drawing His way. If we are willing and prepared there are all kinds of opportunities to invite.
The second big question then is: How should I invite?

Some suggestions:
Make it PERSONAL
Unless it is impossible, invite people to go with you to the Launch Party. People are more likely to attend Alpha if they arrive there the first time with the person who invited them. For example – “John and I are going to a relaxed launch Party of one of our courses in Café Pavlov and we would love for you to come with us.”

Make it INTERESTING
Be enthusiastic and positive about the opportunity. Think about how you would go about inviting someone out to a movie or baseball game. For example – “We have this really interesting event happening next Sunday-evening that I really think you would enjoy.”

Make it RELEVANT
See if you can connect Alpha to a need or interest. For example – “You mentioned that you were open to believe in something, but you were not sure how to find out more. We have this course at our church that can help you talk more clearly about these issues.”

Make it EASY
Try to make it as easy as possible to attend. Just invite them to Alpha Launch Event. Make sure the invitation has a “no strings attached feel.” Put yourself on an equal level with them – “I am going to check this thing out, would you like to come with me?”

Anticipate the BARRIERS
Make sure you think through barriers that might cause them not to attend:
• Getting there – Invite them to ride with you.
• Don’t know anyone else – Offer to go with them.
• Different faith background – Alpha is for everyone no matter what your faith background may be.

 

So think about people in your environment who you would love to see to get to know Jesus. Start praying for them. And ask God to open your eyes so that you will see the opportunities you have to invite them! Let us pray that Alpha will be used for many to get to know and encounter Jesus in a new way! What an exciting thing  for you to play a role in this!
For more information about Alpha, go to our website: https://www.redeemerchurch.nl/alpha-course/